» Home » Nieuwsbrieven » Combinatie » 2022-november
 

Uitleg huwelijkse voorwaarden soms afwijkend van tekst in akte

Uitleg huwelijkse voorwaarden soms afwijkend van tekst in akte

Iedereen die voor 1 januari 2018 trouwde zonder tevoren huwelijkse voorwaarden te hebben gemaakt, trouwde in algehele gemeenschap van goederen. Ook vr het huwelijk opgebouwd vermogen kwam dan in die algehele gemeenschap terecht. Dat was altijd zo, tenzij dat vermogen was geschonken of uit een erfenis kwam en bij de verkrijging was bepaald dat het geschonken of gerfde vermogen privé vermogen van de betreffende echtgenoot of echtgenote moest blijven

Lees het volledige artikel

 

Let op de formaliteiten bij eigen woning lening

Let op de formaliteiten bij eigen woning lening

Recent diende voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een zaak waarin de fiscus stelde dat de rente over een binnen de familie gesloten lening voor verbouwing eigen woning niet fiscaal aftrekbaar was. Een eigenwoningschuld is alleen fiscaal aftrekbaar als wordt voldaan aan de door de wet gestelde eisen daaraan.

Lees het volledige artikel

 

Procedure in de statuten soms door de rechter niet gevolgd

Procedure in de statuten soms door de rechter niet gevolgd

In een recent gewezen uitspraak heeft de rechtbank zich gebogen over een in de statuten van een stichting opgenomen bepaling. In de statuten van de stichting stond dat het bestuur jaarlijks rekening en verantwoording moet afleggen aan de rechtbank over het gevoerde beheer van de goederen van de stichting. De rechtbank heeft het verzoek van de stichting om de jaarrekening goed te keuren afgewezen.

Lees het volledige artikel

 

Nog te slopen woning is fiscaal geen woning in aanbouw.

Nog te slopen woning is fiscaal geen woning in aanbouw.

Soms zijn nog te slopen woningen fiscaal niet aan te merken als woning in aanbouw voor de toepassing van de eigenwoningregeling. Dat bleek onlangs in een uitspraak van de rechter over een zaak waarin iemand in 2009 twee woningen kocht met de bedoeling deze woningen te laten slopen en een nieuwbouwwoning (voor eigen bewoning) te laten bouwen. Voor de aankoop is een financiering afgesloten waarover de rente fiscaal is afgetrokken. Die moest uiteindelijk worden terugbetaald.

Lees het volledige artikel

 

Rechthebbende op uitkering van een levensverzekering bij overlijden

Rechthebbende op uitkering van een levensverzekering bij overlijden

Bij de uitkering van levensverzekeringen geldt de leer van het zelfstandig recht op uitkering. Wat houdt dat in? De verzekeringnemer wijst bijvoorbeeld zijn echtgenoot, kinderen of erfgenamen als begunstigde aan. De begunstigde krijgt een eigen recht op de uitkering uit de levensverzekering. De uitkering komt uit het vermogen van de verzekeraar en niet uit het vermogen van de verzekeringnemer. Dat betekent dat de verzekeraar moet uitkeren aan de begunstigde. Dit betekent ook dat als de begunstigde de erfenis van de verzekeringnemer verwerpt, hij (nog steeds) recht heeft op de uitkering uit de levensverzekering.

Lees het volledige artikel

 

Veel vragen voor ondernemer bij echtscheiding

Veel vragen voor ondernemer bij echtscheiding

Een echtscheiding is (vrijwel) nooit leuk. Een echtscheiding is nog minder leuk als een of beide partijen een eigen onderneming heeft. Daar wordt de echtscheiding niet eenvoudiger door. Als je het met elkaar eens bent is het alvast een stuk eenvoudiger dan wanneer je elkaar continu in de haren vliegt. De waardering van een onderneming kan nogal wat haken en ogen met zich brengen.

Lees het volledige artikel