Modernisering personenvennootschappen nu echt in het verschiet

Nog steeds wordt er gewerkt aan een modernisering van wetgeving rond en op het gebied van personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap). Al een aantal keren eerder is dat geprobeerd, maar tot op heden is dat iedere keer op niets uitgelopen. Wat in het oog springt is dat in de voorstellen opnieuw de mogelijkheid is opgenomen om aan een personenvennootschap rechtspersoonlijkheid toe te kennen.
 
De toekenning van de rechtspersoonlijkheid komt tot stand door de inschrijving van de personenvennootschap in het handelsregister. Bestaande personenvennootschappen krijgen dan, op moment van invoering van het wetsvoorstel, te maken met de vraag hoe er moet worden omgegaan met het aanwezige vermogen. Vanaf het ontstaan van de personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid en derhalve een beperkte aansprakelijkheid zal het vermogen ook op de vennootschap overgaan en niet meer van de respectieve vennoten zijn. Het verschil in behandeling van aansprakelijkheid bij de maatschap en de vennootschap onder firma blijft wel gehandhaafd.
De vertegenwoordiging wordt aangepast, zodanig dat elke maat of vennoot de personenvennootschap kan vertegenwoordigen, tenzij anders vastgelegd.
 
Op dit moment zijn nog niet alle aanpassingen helemaal helder, maar het is wel zaak om nu alvast om bestaande en nieuwe overeenkomsten tegen het licht te houden en te bezien waar kansen en mogelijkheden liggen. U kunt er ook problemen mee voor zijn. Wilt u hier meer over weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie