Bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen op de schop

Het gaat er om spannen of per 1 januari 2017 de aangescherpte wet Bestuur en Toezicht in werking gaat treden. Doel is om bestuur en toezicht bij een vereniging, stichting, co÷peratie of onderlinge waarborgmaatschappij te verbeteren. Als de wet in werking treedt, gaat er het nodige op de schop.
 
De bedoeling van de wet is om duidelijker aan te geven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van bestuurders en commissarissen bij een vereniging, stichting, co÷peratie of onderlinge waarborgmaatschappij. Ook moet helder zijn wat er moet gebeuren bij een tegenstrijdig belang en in welke gevallen bestuurders en commissarissen aansprakelijk zijn.
De wetgever wil een aantal zaken uniformeren, zodat de vereisten die gelden bij de NV en de BV op dezelfde manier gaan gelden voor de vereniging en de stichting. De regeling is niet alleen van belang voor verenigingen en stichtingen in de zorg, het onderwijs en de volkshuisvesting, maar bijvoorbeeld ook voor goede doelen.
 

Wat gaat er veranderen?

  1. Bestuurders en commissarissen moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Er ontstaat daarmee een uniforme taakvervulling voor bestuurders en commissarissen.
  2. Er komt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders en commissarissen als een faillissement in belangrijke mate is veroorzaakt door onbehoorlijke taakvervulling. De aanpassingen zijn overigens uitdrukkelijk niet bedoeld om goedwillende vrijwilligers te ontmoedigen!
  3. Bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang moeten zich onthouden van deelname aan besluitvorming over het tegenstrijdige belang en de daarmee verband houdende beraadslagingen.
  4. In de wet wordt geregeld dat ook statuten van verenigingen en stichtingen kunnen voorzien in een raad van commissarissen. Daarmee wordt een wettelijke grondslag gecreŰerd voor raden van commissarissen bij verenigingen en stichtingen.

Wilt u al meer weten over de veranderingen die op komst zijn? 2017 is niet ver weg meer. Bel ons voor het maken van een afspraak

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie