Nog te slopen woning is fiscaal geen woning in aanbouw.

Nieuws Item object
Soms zijn nog te slopen woningen fiscaal niet aan te merken als woning in aanbouw voor de toepassing van de eigenwoningregeling. Dat bleek onlangs in een uitspraak van de rechter over een zaak waarin iemand in 2009 twee woningen kocht met de bedoeling deze woningen te laten slopen en een nieuwbouwwoning (voor eigen bewoning) te laten bouwen.  Voor de aankoop is een financiering afgesloten waarover de rente fiscaal is afgetrokken. Die moest uiteindelijk worden terugbetaald.

De sloopwerkzaamheden starten in 2015. De nieuwbouwwerkzaamheden startten wel in 2016 maar moeten vanwege renovatiewerkzaamheden in de straat worden gestopt en uitgesteld. In het voorjaar van 2017 wijzigt de man zijn plan en besluit de woning als woning in aanbouw te verkopen aan een derde. Verkoop en overdracht vinden uiteindelijk plaats in december 2019. In het geding was of er in de belastingjaren 2013 en 2014 sprake is van een woning in aanbouw voor de toepassing van de eigenwoningregeling zodat de man terecht hypotheekrenteaftrek heeft genoten.

Geen belastingaftrek

Het Gerechtshof Den Haag oordeelt echter dat er in 2013 en 2014 geen sprake is van een woning in aanbouw. De man kon niet aannemelijk maken dat in die jaren voldoende concrete stappen zijn gezet op grond waarvan naar redelijke verwachting valt aan te nemen dat de bouwkundige werkzaamheden binnen afzienbare tijd zouden beginnen. Voordat met de bouw kon worden begonnen, moesten de oude woningen worden gesloopt en de grond moest ook nog worden gesaneerd. Pas bij de start van de sloopwerkzaamheden was te voorzien dat de bouwwerkzaamheden binnen afzienbare tijd zouden beginnen. De man had dus pech en moest de genoten renteaftrek aan de fiscus terugbetalen.

De moraal van dit verhaal: laat u vooraf goed voorlichten over de eigenwoningregeling in relatie tot hypotheekrenteaftrek. Wij zijn als geen ander op de hoogte van de fiscale regels rond de eigen woning en kunnen voorkomen dat u in de fiscale valkuil terecht komt.

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie