Veel vragen voor ondernemer bij echtscheiding

Nieuws Item object
Een echtscheiding is (vrijwel) nooit leuk. Een echtscheiding is nog minder leuk als een of beide partijen een eigen onderneming heeft. Daar wordt de echtscheiding niet eenvoudiger door. Als je het met elkaar eens bent is het alvast een stuk eenvoudiger dan wanneer je elkaar continu in de haren vliegt. De waardering van een onderneming kan nogal wat haken en ogen met zich brengen. 

Wat is de waarde van de goodwill, is er wel goodwill, hoe waarderen we de onderhanden werkpositie, wat is de waarde van de debiteuren portefeuille, wat doen we met de belastinglatenties. Zomaar wat vragen die opgeworpen kunnen worden.
Naast de waardering speelt ook de betaalbaarheid een grote rol. Als de voortzettende partner niet kan betalen of uitsluitend kan betalen ten koste van de onderneming, dan kan een betalingsregeling soelaas bieden. Maar hoe fijn is het voor de niet voortzettende partner om afhankelijk te zijn van de wel voortzettende partner en daarmee ook in het bedrijfsrisico mee te blijven delen?

Ook de bedrijfsvorm is van belang bij een echtscheiding. De waardering van de ZZP eenmansonderneming gaat op een geheel andere manier dan de waardering van aandelen in een besloten vennootschap. Dan is er ook nog de risicocomponent die hangt aan de bedrijfsvorm.    
  
Hetzelfde geldt voor de wijze waarop het huwelijk is ingericht. Bent u getrouwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden (iets wat elke ondernemer tenminste zou moeten onderzoeken) dan kunt u bijvoorbeeld bepalen dat de onderneming uitsluitend eigendom is van de ondernemende partner. Dan hoeft u daar bij echtscheiding niet over af te rekenen met de andere partner. Ook kunt u door huwelijkse voorwaarden te maken het risico op aansprakelijkheden voor de niet ondernemende partner verkleinen.

Bent u getrouwd voor 1 januari 2018 en heeft u geen huwelijkse voorwaarden gemaakt of vermogen verkregen onder een uitsluitingsclausule dan zult u altijd moeten delen. Wel is het altijd mogelijk om staande huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden te maken en/of de bedrijfsvorm aan te passen.
Het beste advies om deze problemen te voorkomen is natuurlijk nooit failliet gaan en niet scheiden!

Wilt u meer weten over scheiden in relatie tot de onderneming? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie